Voertuigbeheersing:
Jemig, Voertuigbeheersing, wat is dat?
Twaalf oefeningen die je allemaal tot in je vingerpuntjes moet beheersen!
Tijdens het examen Voertuigbeheersing laat je een aantal oefeningen (bijzondere verrichtingen) zien. Deze zijn gebaseerd op vaardigheden die je moet hebben om veilig en vloeiend aan het verkeer te kunnen deelnemen. Tijdens je lessen bereid je je hierop voor. In totaal zijn er twaalf oefeningen, die onderverdeeld zijn in vier clusters. Van alle oefeningen moet je er zeven uitvoeren tijdens het examen AVB.


Oefeningen in vier clusters:
Cluster 1: Lopen met de motor en parkeren (deze is verplicht);
Cluster 2: Oefeningen bij lage snelheid (vijf oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator);
Cluster 3: Oefeningen bij hogere snelheid (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator);
Cluster 4: Remoefeningen (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator).

De oefeningen worden per cluster beschreven in de verschillende tabbladen.

Wanneer ben je geslaagd?

In totaal laat je bij het examen Voertuigbeheersing zeven oefeningen zien. Alle oefeningen tellen even zwaar. Uit iedere cluster is één oefening verplicht, en doe je uit de clusters twee t/m vier één oefening extra. Dus: vier verplichte, en drie oefeningen die de examinator kiest. Je mag elke oefening bij een onvoldoende resultaat één keer overdoen. Om te slagen moet je totaal vijf van de zeven verschillende oefeningen succesvol afronden. Daarbij voer je in clusters twee, drie en vier minimaal één oefening correct uit. Dus je laat de examinator op overtuigende wijze zien dat je de motor beheerst bij lage en hoge snelheid, en dat je goed kunt remmen.


Geldigheidsduur Voertuigbeheersing:
Geslaagd voor het examen Voertuigbeheersing? Dan is het resultaat één jaar geldig. In die periode kun je - onbeperkt - opgaan voor het examen Verkeersdeelneming (AVD). Heb je examen Voertuigbeheersing (AVB) op een lichte dan wel zware motor gedaan? Dan doe je dit ook voor het examen Verkeersdeelneming (AVD). Dat spreekt voor zich.